Jak se správně píše...
 

Jak se správně píše…

…mně a mě, vyjmenovaná slova, velká písmena či čárky

Český jazyk

Český jazyk je slovanským jazykem a patří do indoevropské rodiny jazyků. Má velmi blízko ke slovenštině, dále pak polštině a lužické srbštině. Čeština pochází z praslovanštiny 10. století a jsou v ní smísené vlivy latinského a německého jazyka. První dochované písemné památky jsou z 12. století.

V současné době je Čestina úředním jazykem České republiky a tímto jazykem hovoří téměř 11 milionů lidí, většinou obyvatel České republiky.

Poradna pro pravidla psaní v češtině

Na těchto stránkách najdete vše, co potřebujete pro správnou gramatiku na jednom místě. Nechybí tu jasné přehledy vycházející z pravidel českého pravopisu, včetně procvičování, testů a diktátů.

Užitečnou částí, kterou zde najdete, jsou nejčastější chyby a chytáky a vysvětlení, proč se píší jinak, než byste možná čekali.

Velká část je věnována vyjmenovaným slovům. Další část velkým písmenům, mně a mě nebo také čárkám.