Úvod » Jak se píší čárky před VČETNĚ

Jak se píší čárky před VČETNĚ

 

Ve spojení s jmennými výrazy ve 2. p. má včetně funkci předložky. Vzniklé předložkové spojení lze do věty začlenit volně nebo těsně, a tedy psát s čárkou nebo bez ní: 

  • Celková cena je 560 Kč(,) včetně dopravy.
  • Prohledal všechny kapsy(,) včetně té roztržené.
  • K protestu se připojila řada lidí(,) včetně nás.

O psaní či nepsaní čárky zde rozhoduje především to, zda pisatel chápe celek s včetně jako informačně závažný, či nikoliv.

Pokračuje-li za celkem s včetně věta a chápe-li se jako volně vložený, je třeba jej oddělit čárkami z obou stran: Všechny, včetně bratra, zaměstnal ve své firmě. 

Celek vložený dovnitř věty lze rovněž chápat jako informačně závažný a čárkami jej neoddělovat: Všechny včetně bratra zaměstnal ve své firmě.

Čárkou neoddělujeme včetně ve funkci příslovce užívaného ve spojeních udávajících rozsah: Práci odevzdejte do 12. 5. včetně.


 
Přečtěte si také