Úvod » Římská čísla

Římská čísla

 

Pravidla tvorby římských čísel

Při převodu „našich“ čísel na římská čísla v podstatě neexistuje žádná směrodatná norma. Rozhodující byly vesměs obecně uznávané zvyklosti. Tato shoda byla do středověku daleko volnější než později. Dnes se řídíme pravidly 16.-18. století.

Základní pravidla

  1. Římská čísla se zapisují kombinací znaků I, V, X, L, C, D, M.
  2. Římská čísla se skládají psaním od znaků pro nejvyšší hodnoty k nejnižším (MDL = 1550). Většinou se kombinují nejvýše 3 stejné římské číslice (XXX = 30, III = 3). Někdy mohou být kombinovány i čtyři stejné římské číslice (IIII = 4 bylo běžné na starých slunečních hodinách).
  3. Menší římská číslice před větší znamená odečet (IV = 4). Takto se odečítá jen jediná římská číslice (jen zcela ojediněle dvě stejné číslice: IIX = 8).
  4. Pro odčítání podle bodu 3 se používají pouze římské číslice I, X, C; v matematickém kontextu zcela výjimečně také M. Nikdy nebyly používány římské číslice V, L, D (správně: XC = LXXXX = 90, MCM = 1900; nesprávně: VC = 95).
  5. Číslice I se pro odečítání většinou užívá jen před V, X. Není tedy správně MIM pro 1999 (lépe je MCMXCVIIII nebo MCMXCIX).

Znaky pro římská čísla

Tabulka převodu římských čísel
ŘímskyArabskyPoznámka
I1
V5
X10
L50
C100Centum
D500
M1000Mille

 

Převod římských čísel na arabská čísla

Pokud je větší římská číslice následovaná menší nebo stejnou, tak se hodnoty sčítají:

CII = 100 + 1 + 1 = 102

Když menší římská číslice předchází větší, tak se menší číslo odečítá:

IX = -1 + 10 = 10 – 1 = 9

MCM = 1000 + (-100) + 1000 = 1000 + (1000 – 100) = 1900

Převod arabských čísel na římské

Pokud se v čísle nevyskytují číslice 4 a/nebo 9 je situace jednoduchá. Číslo se rozepíše na římské tisíce, (pětistovky,) stovky, (padesátky,) desítky a jednotky (tj. od nejvyšších po nejnižší):

1763 = 1000 + 700 + 60 + 3 = 1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1 = MDCCLXIII

Pokud se v čísle vyskytují 4 a/nebo 9 je nutné uplatnit pravidlo o odečítání (např. 900 = 1000 – 100 = M – C = CM). Pro odečet se používají římské číslice I, X, C:

1940 = 1000 + 900 + 40 = M + CM + XL = MCMXL

Velká římská čísla

Největší římská číslice bylo M (1000). Největší číslo, které se vyjadřovalo pomocí římských čísel bylo 3999. Pro vyjádření vyšších čísel se používaly různé způsoby, které ale nebyly používány jednotně a nenašly větší rozšíření do současnosti.

Někdy používali vodorovnou čárku (tzv. vinculum) nad číslem, což značilo vynásobení napsaného čísla tisícem:

VIII = 8000

Dalším způsobem zápisu bylo uvedení menšího čísla před větším a jejich vynásobení. Pro zápis se někdy používalo oddělení tečkou nebo zápis s horním indexem:

VM nebo V.M nebo VM = 5000

VIIC nebo VII.C nebo VIIC = 700

 


Už umíš římská čísla? Otestuj jak umíš:

Vyjmenovaná slova >>>

Velká písmena >>>

Čárky ve větě >>>


 
Přečtěte si také