Jak se správně píše...
Úvod » Jak se píší čárky před A

Jak se píší čárky před A

 

Čárka před „a“ se nepíše zejména při spojení větných členů či souřadně spojených vět ve významu slučovacím. V těchto situacích netřeba příliš váhat. V jiných případech je to už trochu složitější – každopádně je potřeba vnímat strukturu věty a význam jednotlivých částí.

Kdy čárku před A nepíšeme

Poměr slučovací (spojky a, a jak, a pak, a také, apod.aj.)

 Jde o „neutrální“ spojení dvou členů či vět, které jsou z hlediska významu na stejné úrovni. Nejedná se tedy např. o případy, kdy druhý člen je důsledkem prvního, je jeho vystupňováním nebo je s ním v rozporu.

 • Na procházce jsme potkali Petra a také Marii.
 • Šli jsme k horským jezerům a potom lovili ryby.
 • Nikdy si neuvědomil, jak krásně růže voní a jak nádherné jsou.
 • Prodáváme potraviny a nápoje.
 • Rozloučil se a odešel.

Dodatek: Čárka se nepíše ani v případě, že je „a“ spojeno s vytýkacími příslovci či částicemi (a také, a rovněž, a zároveň, a k tomu apod.).

Před zkratkami (apod.atd. nebo aj.)

Čtěte si, dělejte si výpisky, opakujte si apod. Čárka se před těmito zkratkami píše pouze v případě, že by jí předcházela věta vedlejší, kterou by bylo třeba oddělit: Musíme nakoupit banány, jahody a mandle, které dáme na dort, atp.

Kdy čárku před A píšeme

Poměr stupňovací (spojky a dokonce, a navíc, a k tomu aj.)

Je-li druhý člen „vystupňováním“ členu prvního, píšeme před druhý člen čárku, ačkoli je uvozen spojkou „a“. Občas se v takových větách používá např. spojovací výraz „a dokonce“.

 • Urážel mě, a dokonce mě i fyzicky napadl.
 • Věnoval mnoho peněz na charitu, a nadto se do řady dobročinných projektů osobně zapojil.
 • Neozvali se jí, a dokonce ani nedostala zaplaceno.

Poměr odporovací (spojky a, a přesto, a ne aj.)

V poměru odporovacím se před spojkou a a před spojeními jako a přesto či a ne / a nikoli čárka píše vždy. Odporovací poměr lze poznat tak, že je možné spojovací výraz nahradit spojkami jako ale nebo avšak.

 • Dřel jako kůň, a přesto neuspěl.
 • Slíbil mi návštěvu, a vůbec se tu neukázal.
 • Byl to okamžik všední, a přece tak nezapomenutelný.
 • Svalil se na zem, a protihráč se ho přitom ani nedotkl.

Poměr důsledkový (spojky a proto, a tak, a tedy aj.)

Je-li druhý člen (či věta) důsledkem toho prvního (té první), píšeme před druhý člen čárku, i když jsou členy spojeny spojkou „a“. Často se v těchto případech uplatňují spojovací výrazy „a proto, a tudíž, a tedy, a tak, a tím“.

 • Byl to kvalitní, a proto oblíbený produkt.
 • Nebyl v zaměstnání spokojen, a často tedy přemýšlel o změně.
 • Hráli jsme dobře, a tak si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě.

Dodatek: Použití spojovacích výrazů „a tak“ či „a tím“ ještě automaticky neznamená, že se jedná o důsledkový význam. Jestliže je „tak“ nebo „tím“ příslovcem způsobu, čárku nepíšeme.

 • Musíme zlepšit marketing a tím zvýšit obrat. (tím způsobem)
 • Vytáhl ho z hořícího auta a tak mu zachránil život. (tím způsobem)

A to, a sice – příklady, bližší vysvětlení

Volná přístavková spojení, která zahrnují například výčet, dovysvětlení, opravu či shrnutí předchozího vyjádření, se oddělují čárkou, přestože jsou uvozeny spojkou „a“. Často se používají např. spojovací výrazy „a to“ či „a sice“.

 • Mám pouze jedinou výhradu, a sice vůči vaší arogantnosti.
 • Prodáváme kancelářské potřeby, a to v mnoha typech a barevných provedeních.
 • Všechny děti, a to hlavně ty menší, byly naprosto nadšené.

Rozhraní vět závislých a řídících

Jedna z nejčastějších chyb, s nimiž se setkávám, vyplývá z opomenutí toho, že vložená věta závislá (vedlejší) se od vět řídících musí oddělit čárkou z obou stran. To se samozřejmě týká i případů, kdy po větě závislé začíná věta řídící spojkou „a“.

 • Nabízíme vám větší domácí spotřebiče, které vám na přání rádi přivezeme, a také drobnou elektroniku.
 • Dlouze se zamyslel, protože takovou otázku vůbec nečekal, a potom v klidu odpověděl.

Když se setkají dva spojovací výrazy

Tohle je také poměrně častý zdroj chybek. Když se mezi větami setkají dva spojovací výrazy, z nichž každý náleží jedné větě, píše se čárka jen před prvním z nich – i když se jedná o spojku „a“. Raději pár příkladů:

 • Vrátil jsem se domů, a protože už bylo pozdě, šel jsem hned spát.
 • Sbohem, a kdybychom se víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost.
 • Otočil se, a jak ji uviděl, hrůzou strnul.

 

Pravidla pro psaní čárek ve větě >>>

 


Úskalí při psaní čárek ve větě


Procvičování čárek ve větě


Už umíš čárky ve větě? Otestuj jak umíš:

Vyjmenovaná slova >>>

Velká písmena >>>


 
Přečtěte si také