Úvod » Jak se píší čárky před NEŽ

Jak se píší čárky před NEŽ

 

Aby to nebylo příliš jednoduché, před výrazem než  se čárka někdy píše a někdy nepíše. Pokud za tímto výrazem následuje celá věta (tj. s přísudkem), čárku píšeme, pokud za ním věta není, čárku nepíšeme:

Čárku před NEŽ píšeme, pokud za tímto výrazem následuje celá větě (tj. s přísudkem)

  • Utekli dřív, než jsi přišel.
  • Je krásnější, než jsem se nadál. 
  • To bude trvat ještě dlouho, než dosáhneme takový cíl.
  • Je nezpůsobné odcházet od stolu dřív, než ostatní dojedí.

Čárku před NEŽ nepíšeme, pokud za tímto výrazem celá věta není

  • Žádná pohádková postava není známější než hloupý Honza s ranečkem na holi.
  • Je krásnější než dříve.
  • Prevence je lepší než léčba.
  • Má mnohem lepší auto než já.

Poznámka: Když rozlišujeme, zda za spojkou „než“ je, či není přísudek, nenechme se zmást: Hledáme přísudek, ne sloveso. Samotná přítomnost slovesa (zvláště je-li v infinitivu) neznamená, že je zároveň přísudkem, a že tedy máme napsat čárku. Viz tento příklad:

  • Někdy je snazší plyn přidat než plyn ubrat. (Čárku nenapíšeme, protože za spojkou „než“ je sice sloveso, ale nestojí ve větě jako přísudek.)

 

Pravidla pro psaní čárek ve větě >>>

 


Úskalí při psaní čárek ve větě

Procvičování čárek ve větě


Už umíš čárky ve větě? Otestuj jak umíš:

Vyjmenovaná slova >>>

Velká písmena >>>


 
Přečtěte si také