Úvod » Diktáty na procvičování vyjmenovaných slov

Diktáty na procvičování vyjmenovaných slov

 

Diktáty jsou i řešením k souhrnným cvičením

1. diktát

Byla, Ruzyně, vila, víla, televizní vysílač, polykač, pobyli, biograf, lišaj, vlídný mlynář, klínové, jazyky, vydří, lichokopytník, syrová, usychající, Nezamysl a Křesomysl, mívá, mýlit, mylná, Olina neslyšela výra, lyska, lípa, vidíme dopis, zazpívej mi písničku, Lidka je smíšek, vybíhala do jezírka, prohlížel si sbírku, prominout, rozinka v lívanci, brzičko, klopýtal, jezinky a Smolíček, cizojazyčný.

2. diktát

Svícen, babyka, viděl výtah, v zimě, sypký, maminka si libovala, líný Pavlík, lysá, vybíhat z příbytků, vystupuje bytost, několikrát, liják, slepice na bidle, pyšná, nebyla, netopýří, vížka, maličká, vyje na měsíc, zlozvyky si odvykáme, mlýn, viselo, nerozžvýkaná, síť, prosit, posily, kobyla pobíhala, lýka, popínavá rostlina.

3. diktát

Plyne, přibyla, vír, plynoměr, liška Bystrouška, nevzlykej, mlýnek, pelyňku, jazykověda, vítěz, syrovátka, syčí, nesmíš zapomínat, potravina, sirky, bílek, zásilka, Vyšehrad, vysoké zisky, žvýkám žvýkačku, vítání, myš, neplýtvej potravinami, hlemýžď, polykám, blýská, chmýří, mít, kominík čistí komíny.

4. diktát

Býčí, bylo, slyšíš, vyrobil to Zbyšek, lyže, uplynuly, zazívala, blízko bytu, hřbitovní zídka, vyviklá, visel, vysel obilí, umyj, odbila, zbytek, plyšová, kličkuje, posypka, rozvitý kvítek, nevyplazuj jazyk, nábytkářská, uvidíme se zítra, Pepík vykládá nesmysly, bílý, líže, vymalovaný, pískat, babička bydlí v Bydžově, vysypat, vyřezat pilkou.

5. diktát

Používám mlýnek, když chci umlít kávu. Neplýtvejte plynem. Omámila nás libá vůně kvetoucích lip. Chlapci viděli zmiji. Domýšlivý a pyšný člověk nemusí být neomylný. Pole zarostlé pýrem je neúrodné. Nejlepší výrobky mají visačku vysoké kvality. Silná vichřice vyvrátila strom a způsobila škody na lidských obydlích. Brzy, brzičko budu zpátky. Byl ospalý a po celý den rozzívaný. Svou skromností si každého získal. Vojáci hbitě nabili pušky a statečně se bili. Z lesa se ozývalo vytí vlků. Vítěz vysoce náročné soutěže získal výborné ocenění. Nedělej s tím cavyky. Babička u nás pobyla měsíc. Byl neodbytný, když nabízel zboží. Líbily se nám bílé vrcholky hor. Zbývá rok času. Nebuď v jídle tak vybíravý.

6. diktát

Podzimní vítr zvířil listí. Poutníci se nasytili a posilnili. Čas je nelítostný soudce. Slunce usilovně pražilo. Je to pýcha, když si sysli usmyslí být nezávislí. Práci nesmíš ledabyle odbýt. Proč se čepýříš, když ti vytýkám tvé zlozvyky? Papír slepíš bílým lepidlem. V sychravých dnech s plískanicemi se nevyhneme blátivým cestám. Zajeli jsme s vozíkem do blízkého lesa, abychom nasbírali maliny a léčivé byliny. Vysvětli mi, jak to myslíš. Učitelé dozírají na žáky a vybízejí je k ukázněnosti. Ke splnění úkolů je třeba vyvinout velké úsilí. Zbyněk bydlí ve starobylém obydlí. Raněný nabyl vědomí, když odbila půlnoc na vysoké vížce. Vrabci seděli na bidle. Petr zlobil a byl bit. Obilí bylo silně poškozeno krupobitím.

7. diktát

Váleční zločinci si odpykali své činy. Děti si zavýskly. Přisyp drůbeži zrní. Býložravci jsou většinou přežvýkavci. Přemýšlej dobře, aby nevznikla mýlka. Vedl plytké řeči. V plynárně vyrábějí svítiplyn z uhlí. Prací nabývá život smyslu. Vymizely staré obyčeje. Vítr odvál chmýří z pampelišek. Zbyněk je domýšlivý, pyšný a chová se vyzývavě. Pozítří brzy ráno si vyjedeme na výlet do blízkého starobylého hradu. Hlemýždi se schovali do svých ulit. Sedadlo je potaženo plyšem. Naše země oplývá přírodními krásami. Sípavé zasyčení zmije nás vystrašilo. Prohlédneme si cenné sbírky nábytku. Zalíbila se mu moje propisovací tužka. Na podzim jsme vyseli semínka některých rostlin. Neumíš využít nabytých zkušeností, často se mýlíš a odmítáš mou nezištnou pomoc. Náhle se zdvihl silný vítr, zablýsklo se a spustil se silný liják. Získal si důvěru posluchačů, zvykli si na něho a výborně si rozuměli. Sypké suroviny na koláč promícháme v míse. Liška se neslyšně plížila višňovým sadem. Pýchavka je obvykle náchylná k plísním a také rychle červiví. Tvářil se zavile a samým rozčilením ani nepromluvil. Nenuť se k tak nevýhodné koupi. Dobře vychovaný člověk je dochvilný.

8. diktát

Sluníčko se vykoupalo v červáncích a zmizelo za horou. Na měkkém sněhu se zatřpytil bílý svit měsíce. Ve vzduchu se neslyšně vznáší chmýří a mezi námi víří drobný hmyz. Přes vrcholky vysokých stromů se otvíral výhled na bílé domky. Na mýtině rozkvetl lýkovec. Minuta za minutou se vleče jako hlemýžď. Na výsluní rozvila líska své první jehnědy, ozývají se sýkorky a mlynaříci. Podzim se už ohlašuje sychravým počasím. Na čerstvém sněhu se objevily vydří stopy. Lipové dřevo je měkké a hodí se k vyřezávání. Výři a sýčci přečkávají den v temných úkrytech. Ještě v dubnu byl průsmyk zapadlý sypkým sněhem. Křesomysl prominul Horymírovi jeho provinění. Alois Jirásek působil několik let v Litomyšli. Do prázdnin zbývalo už jen několik dní.

9. diktát

Hlemýžď se brzy schoval do své ulity. Vítek vyřezal z vrbového proutku píšťalku. Děti sbíraly různé léčivé byliny. Slyšeli jsme sípavé zasyčení zmije. Turisté vystoupili na vysoký kopec. Po chvíli jsme se ubírali domů. Pyšní holubi se čepýřili na bidle. Starobylý nábytek mívá vysokou uměleckou hodnotu. Pavlík vyběhl ven a nasypal holubům obilí. Vodní víry bývají nebezpečné. Mosazné svícny se krásně blýskaly. Brzičko ráno jsme si vyšli na výlet do blízkého lesa. Vstoupili jsme do starobylého paláce, kde byly uloženy cenné sbírky. Zítra již budeme lyžovat ve Vysokých Tatrách. Bydleli jsme v novém bytě na sídlišti. Byl pyšný na své vynikající výsledky. Nemohl se jejich vyprávění nasytit. Petr si prohlížel svou sbírku známek. Jeho syn Zbyněk chodí do jazykové školy. Ubytovala se v hotelu s krásnou vyhlídkou. Musel jíst vydatné, ale lehce stravitelné potraviny. Libor není domýšlivý ani líný. Kabát visel na věšáku. Každou chvíli se ozývalo pískání a povykování fanoušků. Vozík s pytlem obilí se rozbil. Starý plynoměr byl vyměněn za nový. K večeru se zablýskalo, zdvihl se silný vítr a spustil se liják.

10. diktát

Přes mýtinu přeběhla liška. Hbitá veverka vyběhla na strom. Myška svižně vklouzla do díry. Po mýtině se plazil slepýš. Na vysokém smrku seděl výr. Zaječí pelíšek byl prázdný. Z lesa na silnici vyběhli srnci. Bylo slyšet houkání sýčka. Babička sbírala lesní bylinky. Sysel vykukoval z nory, viklá se mi zub. Vycvičený psík zvítězil v mezinárodní soutěži. Chtěla se zviditelnit, a proto se  chovala nevybíravě. Narýsovat svislou čáru podle pravítka. Nové sídliště nazývají Výšina. Sýkorovi bydlí u silnice na Vizovice. Jazykolamy vyslovoval bez chyb. Zvykla si na špagety posypané sýrem. Výjimka potvrzuje pravidlo.

 

Velký souhrnný diktát na všechna vyjmenovaná slova

Milena je roztomilé a líbezné dítě. Lyžař projel průsmykem. Pelyňkový odvar myslivec odmítl. Přebytek mléka se prodal do mlýna. Lidské příbytky byly čisté. Houslista si přál mít nový smyčec. V listopadu mi sliboval hory doly. Kočka lízala zbytky mléka. Polykač mečů se začal zalykat. Bubliny z mýdla zaplnily celý byt. Starobylý hrad byl dobyt. Nalíčená žákyně neudělala výmyk. I myslitel se může zmýlit. Karel mínil, že plýtvání jídlem nemá smysl. Pod listy z lípy se schovával hlemýžď.

Hodiny sotva slyšitelně odbily dvanáctou. Obilí se muselo umlít v mlýnici. Lyžař hbitě a někdy i smykem sjížděl lyžařský kopec. Myslivec se neomylně blížil k liščímu příbytku. Drahokamy bylo potřeba umýt, aby se blýskaly. Dědeček z Litomyšle má lysou hlavu. Mydlář se rozplýval nad novým živobytím. Ochomýtal se kolem vzlykajícího Zbyňka. Mýval vyplivl zbytek plyšové myši. Libor vymyslil různá neobyčejná a důmyslná zařízení. U Vysokého Mýta řeka podemílá břehy. Nalíčený obličej nesluší mladým dívkám.

Přemysl mýtil les nedaleko Lysé hory. Bič popoháněl líné kobyly. Slepice se usadila blízko dřevěného bidla. Nesmyslná hádka rozdmýchala vzpouru. U filmové smyčky se obyvatelé Kobylis zalykali smíchem. Bystřina se linula kolem myslivny. Přemýšlím o koupi plynoměru. Nedoslýchavý Miloš spolykal maliny. Mlha se hlemýždím tempem rozplynula. Mlynář vyplivoval chmýří z úst. Vždy si přál mít mývala. Umývárna se blýskala čistotou. Myslivec nabil pušku.

Nabytý majetek, smyčec, hmyzožravec, bývalý spolužák, tichý vzlykot, blízký přítel, staré obyčeje, mlít kávu, bubliny, slyšitelný liják, výmyk na hrazdě, mlýnské kolo, jedovaté býlí, smýčit pokoj, rozdmýchat oheň, zbytek blahobytu, bylinkový likér, obývací pokoj, lipový čaj, lískový keř, Vysoké Mýto, Litomyšl, vymítat ďábla, semišová sukně, myšina, splývavý oděv, obytný přívěs, lepit klihem.

Průmyslový závod, olysalá hora, nesmyslné výmysly, jelimánek, násobilka, krupobití, býložravec, blízká ulice, nalíčená tvář, mínění, míchat vařečkou, dobít zvěř, mívat rýmu, umývat nádobí, bicí nástroje, lysá hlava, slibný začátek, dobytčí trh, lýková obuv, býkovec, líbeznost a vlídnost, hnízdo lysky, dobré bydlení, obilí, hbitý lyžař, chmýří z bylin, vyplivnout sousto.

 

Procvičování a jednotlivá vyjmenovaná slova najdete zde >>>


 
Přečtěte si také