Úvod » Přehled vyjmenovaných slov po P včetně chytáků, procvičování a testů

Přehled vyjmenovaných slov po P včetně chytáků, procvičování a testů

 

Vyjmenovaná slova po P přehledově:

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, pyj
Vlastní jména: Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

 

Všechna vyjmenovaná slova po P včetně slov příbuzných:

Pýcha

Pýcha je lidská vlastnost, pyšný člověk si o sobě myslí, že je lepší než ostatní, přeceňuje se. Chová se povýšeně a příliš sebevědomě. Pýcha nemusí být ale vždy špatná. Když jsme na někoho nebo něco pyšní, znamená to, že jsme na to hrdí, máme z toho radost.

Příbuzná slova

pyšný, pyšnit se, zpychnout

přepych, přepychový

pýchavka, pych

Chytáky

pýchavka x píchat (bodat)

 

Pytel

Příbuzná slova

pytlík, pytlíček, pytlovina

pytlák, pytlačit, pytlačení, pytláctví, pytlácký

 

Pysk

Lidé mají rty, zvířata zase pysky. Pysk je vlastně zvířecí ret.

Příbuzná slova

Ptakopysk

Chytáky

pysk (ret) x pisk (hvizd)

 

Netopýr

Netopýr patří mezi noční zvířata, to znamená, že je aktivní především v noci, po setmění. V tu dobu létá a hledá si potravu. Živí se hmyzem a je jediným savcem, který umí létat (savci jako mláďata sají mateřské mléko, podle toho je poznáme).

Příbuzná slova

netopýří

 

Slepýš

Slepýš je ještěrka bez nohou podobná hadovi.

Chytáky

slepýš (zvíře) x slepíš (lepit)

 

Pyl

jemný prášek, který nalezneme na květině

Příbuzná slova

opylovat, opylovač

Chytáky

opylovat (pylem) x opilovat (pilníkem)

 

Kopyto

Kopyto je tvrdý obal chránící konec nohy některých zvířat. Kopyto má například kůň, kráva, jelen nebo velbloud. Mohou ho mít také čerti.

Příbuzná slova

kopýtko

sudokopytník, lichokopytník

 

Klopýtat

Když někdo klopýtá, tak zakopává, často o něco zavadí nohou.

Příbuzná slova

klopýtnutí, klopýtavý

 

Třpytit se

lesknout se

Příbuzná slova

třpyt, třpytivý, zatřpytit se

třpytka

 

Zpytovat

Když něco zpytujeme, znamená to, že to velmi důkladně a dopodrobna zkoumáme. Často se říká, že někdo zpytuje svědomí. Takový člověk hodně přemýšlí nad tím, co udělal a jestli to bylo třeba správné.

Příbuzná slova

nevyzpytatelný, nevyzpytatelně

jazykozpyt, jazykozpytec

 

Pykat

Když někdo pyká, znamená to, že je za něco potrestán, nese vlastně svůj trest za špatné chování nebo chybu.

Příbuzná slova

Odpykat

Chytáky

Pykat (být potrestaný) x pikaná (dětská hra), pikle, pikola

 

Pýr

druh trávy, který je brán jako plevel

 

Pýřit se

červenat se

Příbuzná slova

zapýřit se

 

Čepýřit se

Když se někdo čepýří, znamená to, že se natřásá. Nejčastěji se čepýří ptáci, u kterých to znamená, že si natřásají a čechrají peří. U člověka to může také vyjadřovat, že se zlobí, kvůli něčemu vyletí.

Příbuzná slova

rozčepýřit se, rozčepýřený

načepýřit, načepýřený

 

Cvičení na vyjmenovaná slova po P

Páv se p_šnil svými p_rky. Tapír je lichokop_tník. Klop_tl jsem o p_tel p_sku. Netop_r létá v noci. Sp_sovatel napsal další kap_tolu. P_š menší p_smena. Nep_skej pod oknem, kap_tán spí. Listonoš roznáší dop_sy a časop_sy. Prop_sovací tužka leží vedle lamp_čky.

 

 

Řešení a cvičení na ostatní vyjmenovaná slova podle souhlásek zde >>>

Souhrnná cvičení a testy na vyjmenovaná slova >>>

Diktáty na vyjmenovaná slova >>>

Výjimky ve vyjmenovaných slovech >>>


 
Přečtěte si také