Úvod » Přehled vyjmenovaných slov po M včetně chytáků, procvičování a testů

Přehled vyjmenovaných slov po M včetně chytáků, procvičování a testů

 

Vyjmenovaná slova po M přehledově:

my, mýt, myslit i myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš
Vlastní jména: Kamýk, Litomyšl, Nezamysl, Přemysl, Vysoké Mýto

Všechna vyjmenovaná slova po M včetně slov příbuzných:

My

my všichni, já a další lidé

Chytáky

my (všichni, zájmeno 1. osoby množného čísla) x mi (mně, od zájmena já)

 

Mýt, mydlit

Čistit vodou, mýdlem

Příbuzná slova

omýt, omývat, omytý, omyvatelný, umýt, umytý

mycí, myčka, umyvadlo, umývárna, pomyje

mýval, mývalí

mýdlo, mýdlový, mydlit, mydlář, mydliny

Chytáky

mýt (čistit) x mít (vlastnit)

mýval (zvíře) x míval (auto)

 

Myslit, myslet

Příbuzná slova

zamyslet se, zamyšlený, zamyšleně

usmyslet si, pomyslet si, pomýšlet, vymyslet, vymýšlet, vymyšlený, výmysl

úmysl, myšlenka, mysl, smysl, smýšlení

nesmysl, nesmyslný, nesmyslně

namyšleně, namyšlený

průmysl, průmyslový

myslivec, myslivecký, myslivna

Přemysl

 

Mýlit se

plést se, myslet si něco nesprávně

Příbuzná slova

zmýlit se

mýlka, mylný, omyl

neomylný

 

Hmyz

moucha, mravenec, včela, komár, šváb, pavouk, motýl a další drobná zvířata, kterým často říkáme brouci

Příbuzná slova

hmyzí, hmyzožravec

 

Myš

myš jako malé zvíře i myš od počítače

Příbuzná slova

myší, myška, myšička, myšák

myšina, myšilov

 

Hlemýžď

Příbuzná slova

hlemýždí

 

Mýtit

kácet, něco odstraňovat (nejčastěji stromy)

Příbuzná slova

vymýtit, vymýcený, mýtina

mýtné, Vysoké Mýto, mýto

Chytáky

vymýtit (vykácet) x vymítat (ďábla)

 

Zamykat

Příbuzná slova

uzamykatelný, odemykat

vymykat se, výmyk

 

Smýkat

trhavě něco táhnout nebo vléct, nebo něčím lomcovat, cloumat, smýkat se znamená také klouzavě se pohybovat

Příbuzná slova

smyk, smýčit

smyčec, smyčcový

průsmyk, prosmýknout se, smyčka

 

Dmýchat

foukat nebo vhánět vzduch (třeba do pece, aby v ní lépe hořel oheň)

Příbuzná slova

rozdmýchat, dmychadlo

 

Chmýří

Chmýří najdeme často na pampeliškách, když odkvétají. Chmýří se říká také jemným chloupkům nebo peří, které mají malá ptáčata.

 

Nachomýtnout se

Když se někde nachomýtneme, znamená to, že se tam ocitneme náhodou, k něčemu se přimotáme.

Příbuzná slova

ochomýtat se

 

Mýto

Poplatek za použití cesty, za průjezd například po dálnici

 

Mys

Výrazný výběžek pevniny do oceánu či moře

 

Litomyšl

město ve východních Čechách, najdeme v něm překrásný zámek a narodil se v něm skladatel Bedřich Smetana

Příbuzná slova

Litomyšlský

 

Sumýš

Mořský živočich

 

Cvičení na vyjmenovaná slova po S

Horský průsm_k, um_t nádobí, jedovatá zm_je, m_t narozeniny, zlom_slný nápad, dobrý úm_sl, užitečný hm_zožravec, Vysoké M_to, housle a sm_čec, nam_dlit si ruce, m_lá mam_nka, medvídek m_val, hlem_ždí tempo, m_sa ovoce, M_lada je um_něná, roztom_lé m_m_nko, m_ší díra, m_nulý týden, velký m_č, vym_slet příklad, om_vatelná tapeta, vzpomínky na m_nulost, m_luji Petru, m_ší kožíšek, nejsi neom_lný, um_j si ruce, nesm_slné podm_nky, nam_dli si ruce, m_ se máme dobře, m_t štěstí, prom_nout om_l.

 

Řešení a cvičení na ostatní vyjmenovaná slova podle souhlásek zde >>>

Souhrnná cvičení a testy na vyjmenovaná slova >>>

Diktáty na vyjmenovaná slova >>>

Výjimky ve vyjmenovaných slovech >>>


 
Přečtěte si také