Úvod » Diktáty na procvičování velkých písmen

Diktáty na procvičování velkých písmen

 

Diktát A

ÚRODNÁ ČÁST ČECH – POLABÍ, ČLEN SOKOLA, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, KUNĚTICKÁ HORA, DVOŘÁKOVA HUMORESKA, KRÁL KAREL VELIKÝ, HVĚZDA VENUŠE NEBO TAKÉ JITŘENKA ČILI VEČERNICE, RODINNÝ HOSTINEC U KAŠTANU, PRAŽAN, PANOVNICKÝ ROD PŘEMYSLOVCŮ, O VÁNOCÍCH PO ŠTĚDRÉM DNU, MŮJ LETOŠNÍ JEŽÍŠEK, PŘIJDE DĚDA MRÁZ, DŮKLADNÁ TŘÍKRÁLOVÁ ZIMA, V DOBĚ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK, BOJOVNÍCI HUSITSKÝCH VÁLEK, V HYPERMARKETU GLOBUS, NEJZNÁMĚJŠÍ LUMÍROVEC JAROSLAV VRCHLICKÝ, STUDENT PRAŽSKÉ UNIVERZITY, ZE SILVESTRA SI NEJVÍC PAMATUJU OHŇOSTROJ, OBRAZ HOLANDSKÉHO MALÍŘE NOČNÍ HLÍDKA, SPISOVNÁ ČEŠTINA, DAVID ČERNÝ VYSLAL NA HRAD VZKAZ, ŠÁLEK GRUZÍNSKÉHO ČAJE, VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU, PŘIJEDU NA NOVÝ ROK VEČER, STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM, PŘEDPLATNÉ LITERÁRNÍCH NOVIN

 

Diktát B

VLADISLAVSKÝ SÁL NA PRAŽSKÉM HRADĚ, LIDOVÉ OBYČEJE NA HANÉ, EVROPSKÉ ZEMĚ, OSTRAVSKO, UNIVERZITA KARLOVA, PALACKÉHO UNIVERZITA V OLOMOUCI, NA VLTAVSKÝCH BŘEZÍCH, NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU, JIZERSKÉ HORY, MALÁ ASIE, ESKYMÁK, INDIÁN, ČERNOCH, KAREL VELIKÝ, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, VÁNOCE, VELIKONOCE, NA NOVÝ ROK, PO CELÝ NOVÝ ROK, KARKULKA, KRAKONOŠ, VELKÝ VŮZ, NĚŽNÁ RUSALKA, KINO METROPOL, MORAVSKÁ FILHARMINE, TŘICETILETÁ VÁLKA, ZLATÁ BULA SICILSKÁ, DVOŘÁKOVA OPERA RUSALKA, PRODANÁ NEVĚSTA, VODNÍK ČESÍLKO

 

Řešení diktátu

Diktát A

úrodná část Čech – Polabí, člen Sokola, náměstí Hrdinů, Kunětická hora, Dvořákova Humoreska, král Karel Veliký, hvězda Venuše nebo také jitřenka čili večernice, rodinný hostinec U Kaštanu, Pražan/ pražan – husita, panovnický rod Přemyslovců, o Vánocích po Štědrém dnu, můj letošní ježíšek, přijde děda Mráz, důkladná tříkrálová zima, v době napoleonských válek, bojovníci husitských válek, v hypermarketu Globus, nejznámější lumírovec Jaroslav Vrchlický, student pražské univerzity, ze silvestra si nejvíc pamatuju ohňostroj, obraz holandského malíře Noční hlídka, spisovná čeština, David Černý vyslal na Hrad vzkaz, šálek gruzínského čaje, vše nejlepší do nového roku, přijedu na Nový rok večer, Staré Město pod Sněžníkem, předplatné Literárních novin

Diktát B

Vladislavský sál na Pražském hradě, lidové obyčeje na Hané, evropské země, Ostravsko, Univerzita Karlova, Palackého univerzita v Olomouci, na vltavských březích, nádvoří Pražského hradu, Jizerské hory, Malá Asie, Eskymák, Indián, černoch, Karel Veliký, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Vánoce, Velikonoce, na Nový rok, po celý nový rok, Karkulka, Krakonoš, Velký vůz, něžná rusalka, kino Metropol, Moravská filharmonie, třicetiletá válka, Zlatá bula sicilská, Dvořákova opera Rusalka, Prodaná nevěsta, vodník Česílko

 

Test a cvičení na velká písmena >>>

Pravidla psaní velkých písmen – jednoduchý přehled >>>

Kompletní pravidla a časté chyby při psaní velkých písmen >>>


 
Přečtěte si také