Úvod » Pravidla psaní velkých písmen – příklady a chytáky

Pravidla psaní velkých písmen – příklady a chytáky

 

Začátky vět, nadpisy a novinové titulky

Vařila oběd. Všichni už měli hlad.

 

Ukazovací zájmena ve 2. osobě jednotného i množného čísla při vyjádření osobní úcty (v dopisech)

Tobě, Vy

 

Rodná jména a příjmení, přízviska, přezdívky, jména zvířat

Panna orleánská, Mnich sázavský ale Orleánská panna, Sázavský mnich

 

Názvy příslušníků národů, kmenů, obcí

Moravák, Severočech, Evropan ale severní Čechy, jižní Evropa

V psaní národností se hodně chybuje – podívej se na podrobnější pravidla a ukázky >>>

 

Vlastní jména postav z náboženství, mytologie, pohádek apod.

Bůh, Pán Bůh, král Karel Čtvrtý ale bůh války, bohyně lásky – velké písmenu jen při Bůh = Ježíš Kristus, Jidáš (jméno Kristova učeníka) ale chová se jako jidáš (zobecnělý výraz)

 

Přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen

Formanovy filmy ale svěrákovský humor, Pražští ale pražští obyvatelé

 

Názvy nebeských těles, souhvězdí a jejich částí

Mléčná dráha, Země ale země (ve smyslu půda), Marťan ale pozemšťan

 

Názvy světadílů, zemí, krajin, ostrovů, hor, moří, oceánů, řek apod.

(slova s obecným významem jako je moře, země, hora se píší s písmenem malým)

Severní ledový oceán, Spojené státy americké, Bílá hora ale jižní Čechy (jako označení části a ne názvu)

 

Názvy obcí, měst, sídlišť – velké písmeno je ve všech částech vlastního názvu kromě předložek

Hluboká na Vltavou, Karlovy Vary, Sídliště Antala Staška (oficiální název) ale sídliště Vltava

 

Názvy ulic, náměstí, sadů, zastávek MHD apod. – u víceslovného názvu se velké písmeno píše v rozlišujícím přídavném jméně, u názvů s předložkou velké písmeno patří i ke slovu po předložce

Náměstí Republiky (název zastávky) ale náměstí Republiky, Nerudova ulice ale ulice Nerudova

V názvech ulic se hodně chybuje – přečti si podrobnější pravidla s ukázkami >>>

 

Názvy oficiálních a významných institucí

Základní škola Barvířská ale Barvířská základní škola, Ministerstvo školství ale pracuje na ministerstvu

 

Významné události, svátky, soutěže

Vánoce, Štědrý den, Olympijské hry ale vánoční přání, Nový rok (1. leden) ale nový rok (ve smyslu další, celý)

 

Názvy uměleckých děl, knih, časopisů

Písmo svaté ale Svaté písmo, Sbírka zákonů, Deník Sport

 

Zkratky akademických titulů

MUDr., Mgr., Ing.

ale Neoficiální zkratky titulů nebo zkratky vědecko-pedagogických titulů se píší malým písmenem

prof., doc.

 

Oficiální značky výrobků, firem

krém Nivea, obchodní centrum Arkády

 

Názvy vyznamenání, řádů, cen

Cena Magnesia Litera, Řád Bílého lva

 

Ustálené zkratky a značky

NATO, CHKO, UNESCO, ČR, EU

 

Zejména pozor na tyto časté chyby:

vážený Mistře ale mistr Jan Hus

Duch svatý ale Syn Boží

Spojené státy americké ale Amerika

přistáli na Zemi (planetě) ale přistáli na zemi (letadlem na půdě)

tři králové ale Tři králové (svátek)

Červená karkulka ale červená karkulka

(karkulka není jméno, ale pokrývka hlavy, velké písmeno se píše při názvu pohádky, jedná se o přezdívku hlavní postavy, v případě vynechání lze psát Karkulka nikdy ale Červená Karkulka)

 

Test a cvičení na velká písmena >>>

Diktáty na velká písmena >>>


 
Přečtěte si také