Úvod » Výjimky ve vyjmenovaných slovech po B, L, M, P, S, V, Z

Výjimky ve vyjmenovaných slovech po B, L, M, P, S, V, Z

 

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po B

být (jsem), bít (tlouct), nabýt (získat), nabít (vsunout náboj do pušky, nebo natlouct), odbýt (ledabyle provést), odbít (odtlouci), dobýt (zmocnit se), dobít (baterii, nebo poraněnou zvěř), bidlo (tyč), bydlo (obydlí), býlí (plevel), bílý (barevný), bílí (natírá na bílo), černobýl, zlatobýl, abychom, kdybychom

Být a bít

Pokud dané slovo vyjadřuje nějaký násilný čin, někdo do něčeho nebo někoho mlátí, tluče, je slovo příbuzné k bít s měkkým I.

Pokud ale sloveso vyjadřuje, že se někdo nebo něco někde vyskytuje nebo někdo něco získal, ztratil, něco se někde objevilo nebo naopak zmizelo, jedná se o příbuzné slovo k být s tvrdým Y.

Dobýt a dobít

Potřebuji si dobít baterie do kamery.
Její srdce dobilo.

Rytíři se snaží dobýt zpět město.
Trpaslíci dobývají zlato.

Nabýt a nabít

Nabij baterku do foťáku!

Ve škole nabyl nové vědomosti.

Odbýt a odbít

Hodiny odbily půlnoc.

Odbyla mě, že nemá čas.

Býlí a bílý

Na louce kvetlo býlí.

Koupila si bílý svetr.

 

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po L

mlít (zakončení -ít jako ve slově třít) obilí, nalíčený (obličej), líčený (děj), lýčené (z lýka, lýkové) střevíce, lis (přístroj na lisování), vlys (ozdobný pás ve stavebnictví), lišej (vyrážka), lišaj (motýl), lísat se, líska (keř), lyska (pták), plivat (něco na zem), vyplývat, slynout (být proslulý), linout (vůně se line), blýská se (pře bouřkou), blízká (nedaleká), lyže (sportovní náčiní), ližiny (trámce)

Mlýn a mlít

Mlýn jako stavba, mlít maso

Lýčený a líčený

Lýčený od slova lýko, líčená past, líčený příběh, líčená tvář

Ližiny

Lyže  jako sportovní náčiní, ližiny jako nosné trámky (na saních na autech)

Lísat se

Kočka se lísá ke svému pánovi.

 

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po M

mi (mně, 3. pád zájmena já), my (1. osoba č. množného), mýt (čistit vodou), mít (vlastnit, radost), mýlí se (chybuje), milý (přítel), míli (cesty), vymýtit (vykácet), vymítat (vypuzovat), rozdmýchávat (rozfoukávat), rozmíchávat (rozkvedlávat), mýval (živočich), míval (měl, mít, mívávat)

My a mi

My všichni, podej mi to

Mýt a mít

Mýt nádobí, mít hlad

Vymítat

Vymítat ďábla

Promítat

Promítání filmů

Míchat

Míchat polévku

 

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po P

pýcha (pyšný), píchá (bodá), pysky (rty), písky (písčiny), pisk (pískot), pyl (prášek v květu), pil (napil se vody), opylovat (květ), opilovat (obrušovat pilníkem), slepýš (živočich), slepíš (lepidlem papír)

Pil a pyl

Pyl jako poprašek květin, pil hodně vody

Slepýš a slepíš

Slepýš je ještěrka bez nohou, papír slepíš lepidlem

 

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po S

syrý (syrový, vlhký), sirý (osiřelý, opuštěný), síra (chemický prvek), sirup, sípat (chraptět), sypat (písek), sivý (šedý), sirotek, sýrový (ze sýra), sírový (ze síry), syrový (neuvařený)

Syrová – sýrová – sírová

Syrová ve smyslu neuvařená, sýrová pomazánka, kyselina sírová

 

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po V

vír (točivý pohyb vody, vzduchu), výr (pták), vískat (ve vlasech), výskat (jásavě křičet), vít (vinout, splétat věnce), výt (pes vyje), vížka (malá věžička), výška (vysoký), visutý (od viset), viklat (zub), zviklat (zbavit jistoty), zvykat si (přivykat)

Výt a vít

Pes vyje na měsíc, dívka vije věnec

Výr a vír

Výr velký je druh sovy, vír je stočená voda nebo vzduch, ve víru událostí

Výskat a vískat

Výskat radostí, vískat ve vlasech

Výška a vížka

Výška je, když se nacházím vysoko, vížka je zdrobnělina věže či věžičky

Výš a víš

Výš ve smyslu vysoko

Víš, ve smyslu znáš

Vysel a visel

Vysel na poli, visel obraz

Vir

Vyviklat

 

Chytáky ve vyjmenovaných slovech po Z

brzičko (přípona -ičko jako ve slově maličko), zívat (únavou), nazívat se (hodně, stále zívat), nazývat se (jmenovat se), jazylka (kost)

Brzičko

Brzičko ráno

Nazývat a zívat

Nazývat věci správně, zívat únavou

 

Cvičení na vyjmenovaná slova podle souhlásek zde >>>

Souhrnná cvičení a testy na vyjmenovaná slova >>>

Diktáty na vyjmenovaná slova >>>


 
Přečtěte si také