Úvod » Přehled vyjmenovaných slov po B včetně chytáků, procvičování a testů

Přehled vyjmenovaných slov po B včetně chytáků, procvičování a testů

 

Vyjmenovaná slova po B přehledově:

být (bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek), obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka

Vlastní jména: Bydžov, Bylany, Hrabyně, Kobylisy, Přibyslav, Zbyněk, Zbyšek

Všechna vyjmenovaná slova po B včetně slov příbuzných

Být

existovat, někde se nacházet

Příbuzná slova

bývat, bývalý, nebývalý, nebývale, starobylý

bytí, živobytí, blahobyt, bytost, bytostný, bytostně

aby, abych, abys, abychom, abyste, kdyby, kdybych, kdybys, kdybychom, kdybyste, by, bych, bys, bychom, byste

ubýt, ubývat, úbytek

odbýt, odbyt, neodbytný, ledabylý, ledabyle

nabýt, nabytý, přibýt, pozbýt, zbýt, zbytek, zbylý, zbytečný, nezbytný, vybýt

dobýt, dobývat, dobyvatel, nedobytný, dobyvačný

pobýt, pobývat, pobyt, přebývat, zabývat se

Chytáky

být (existovat) x bít (tlouci)
nabýt (získat) x nabít (pušku)
dobýt (zmocnit se) x dobít (baterie)

 

Bydlit

Příbuzná slova

obydlí, bydliště, bydlo

obydlit, obydlený

zabydlit, zabydlený, vybydlený

 

Obyvatel

Obyvatel je člověk, který žije na nějakém určitém místě. Například obyvatel Kolína bydlí v Kolíně.

Příbuzná slova

obývat, obyvatelstvo, obyvatelka

obývací, obyvatelný

 

Byt

Příbuzná slova

ubytovat, ubytování, ubytovna, ubytovací

bytový, obytný, bytelný, bytná, bytný

 

Příbytek

Příbytek je místo, kde někdo přebývá, žije. Je to něco jako obydlí.

 

Nábytek

Příbuzná slova

nábytkový, nábytkář

 

Dobytek

Dobytek je jiné označení pro hospodářská zvířata, především pro skot (krávy a býci), vepře, ovce a kozy.

Příbuzná slova

dobytčí, dobytče, dobytkářství

 

Obyčej

zvyk, ustálený způsob chování

Příbuzná slova

obyčejný, obyčejně

neobyčejný, neobyčejně

 

Bystrý

Bystrý člověk má dobrý postřeh, rychle chápe nové věci. Zároveň ale rychle reaguje na to, co se děje, rychle si všimne nových věcí, postřehne je. Bystrý může být také dravec, který postřehne svou kořist z velké výšky a rychle ji chytne. Bystrá řeka zase teče rychle a svižně.

Příbuzná slova

bystře, bystrost, bystřit, zbystřit

bystrozraký, bystřina

Bystrouška, Bystřice

 

Bylina

rostlina, která má často léčivé účinky

Příbuzná slova

bylinka, bylinkový, býlí, bylinný, bylinkář, bylinkářka

býložravec, býložravý

černobýl, zlatobýl

Chytáky

býlí (plevel) x bílý (mající bílou barvu)

 

Kobyla

Kobyla je samice od koně, podobně je například fena samice od psa.

Příbuzná slova

kobylí, kobylka

Kobylisy

 

Býk

Příbuzná slova

býček, býčí

býkovec

 

Přibyslav

město ležící nedaleko Havlíčkova Brodu a Jihlavy

Příbuzná slova

přibyslavský

 

Cvičení na vyjmenovaná slova po B

Ob_váme nový b_t, Zb_něk sb_l budku, B_voj b_l silák, staré ob_čeje, starob_lé ob_dlí, město Přib_slav, dob_vat hrad, nab_t majetek, kab_na letadla, b_tevní pole, nab_té zbraně, b_tva u Lipan, vymlátit ob_lí, slovo se skládá ze slab_k, kab_na řidiče, plechový bub_nek, b_linkový čaj, nový b_t, mořská hlub_na, ob_vací pokoj, hodiny odb_ly poledne, krab_ce hřeb_ků, b_lá kočka, dob_tek se pásl, dob_t mob_lní telefon, ryb_zový koláč, Zb_něk b_l nemocný.

 

Řešení a cvičení na ostatní vyjmenovaná slova podle souhlásek zde >>>

Souhrnná cvičení a testy na vyjmenovaná slova >>>

Diktáty na vyjmenovaná slova >>>

 

Výjimky ve vyjmenovaných slovech >>>

 

 


 
Přečtěte si také