Úvod » Přehled vyjmenovaných slov po L včetně chytáků, procvičování a testů

Přehled vyjmenovaných slov po L včetně chytáků, procvičování a testů

 

Vyjmenovaná slova po L přehledově:

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys

Vlastní jména: Lysá, Lysolaje, Volyně

Všechna vyjmenovaná slova po L včetně slov příbuzných

Slyšet

Příbuzná slova

slýchat, uslyšet, vyslyšet, vyslýchat

neslyšící, nedoslýchavý, nedoslýchavost

slyšitelný, neslyšně, neslyšný

neslýchaný

 

Mlýn

Mlýn je zařízení, ve kterém se mele mouka.

Příbuzná slova

mlýnský

mlynář, mlynářka, mlynářský

mlýnice

mlýnek

Chytáky

mlýn x mlít (obilí)

 

Blýskat se

vydávat záblesky, zářit

Příbuzná slova

blýskavý

blýsknout se, blyštět se, nablýskat

blýskavice

 

Polykat

Příbuzná slova

polykání, polykač

spolykat

zalykat se

 

Plynout

pomalu téci, utíkat nebo běžet

Příbuzná slova

plynulý

uplynout, rozplynout se, rozplývat se, vyplynout, oplývat

splynout, splývat, splývavý, plyn

plynový, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem, plynovod

 

Plýtvat

Když něčím plýtváme, znamená to, že to používáme bez rozmyslu a kolikrát i ve zbytečném množství. Například nakoupíme velké množství jídla, které nestihneme sníst a potom ho zbytečně vyhazujeme.

Příbuzná slova

plýtvání, vyplýtvat

 

Vzlykat

usedavě plakat, nahlas brečet a naříkat

Příbuzná slova

vzlyknout

vzlyk, vzlykot, vzlykání

 

Lysý

Synonymem pro slovo lysý je holý. Když je někdo lysý, znamená to, že nemá chlupy, srst, peří nebo jiný porost.

Příbuzná slova

lysina, lysinka

lyska

Lysá hora

 

Lýtko

část nohy

Příbuzná slova

lýtkový

 

Lýko

Lýko najdeme uvnitř kmene stromu, většinou je schované pod kůrou. Lidé lýko používají pro výrobu mnoha věcí, vyrábí z něj různé košíky, prostírání, boty nebo třeba ozdobné předměty.

Příbuzná slova

lýkový, lýčený, lýčí

lýkovec, lýkožrout

Chytáky

lýčený (lýkový) x líčený (předstíraný)

 

 

Lyže

Příbuzná slova

lyžovat, lyžování, zalyžovat si

lyžař, lyžařka, lyžařský

Chytáky

lyže x ližina (trám)

 

Pelyněk

hořká bylinka se žlutými květy

Příbuzná slova

pelyňkový

 

Plyš

Příbuzná slova

Plyšový

 

Slynout

Být proslulý

Chytáky

slynout (být proslulý) x linout (vůně)

 

Vlys

Ozdobný pruh na stěně

Chytáky

vlys (na budově) x vlis (lisovat)

 

Cvičení na vyjmenovaná slova po L

Starý ml_nář, l_bové maso, jedovatý pl_n, škodl_vý l_kožrout, l_ný Honza, L_sá hora, pol_kat sliny, l_skový keř, nesl_šný šepot, uml_t kávu, bl_štivé skl_čko, červený kal_ch, tul_pánu, pel_ňkový odvar, hebký pl_š, l_tkový sval, potichu zavzl_kat, l_zat zmrzl_nu, l_bezná tvář, rozpl_vat se na jazyku, starý ml_n, l_ný Honza, červený tul_pán, kl_dný obl_čej, děda nedosl_chá, namožené l_tko, na obzoru se bl_sklo, pl_žil se nocí, pl_nulá řeč, Pavl_k snídá rohl_k, kino je bl_zko, pel_něk je hořký, nal_l si l_monádu, l_pový květ, pol_kám oběd, mal_čká El_ška.

 

 

Řešení a cvičení na ostatní vyjmenovaná slova podle souhlásek zde >>>

Souhrnná cvičení a testy na vyjmenovaná slova >>>

Diktáty na vyjmenovaná slova >>>

Výjimky ve vyjmenovaných slovech >>>


 
Přečtěte si také