Úvod » Řešení testu s x z

Řešení testu s x z

 

1. test

Nová kniha o Harry Potterovi mě zklamala. David si ještě nestihl sbalit. Je potřeba shrabat listí. Mlha zhoustla. Středověká města díky obchodu vzkvétala. Zkontrolujte prosím všechny vyplněné údaje a pak žádost podepište. Shořela velká část střechy. Malé děti se často zhlédnou v pohádkových postavách. Potřebuje zhubnout. Detektiv pečlivě pro zkoumal všechny stopy.

Neustále si na něco stěžuje. Obhájce zpochybnil pravdivost jeho výpovědi. David se s novými spolužáky rychle z sžil. Semena ještě ne vzklíčila. Měla se svou babičkou moc hezký vztah. V dospělosti často lidé zmoudří. přenos zahajovacího ceremoniálu zhlédly miliony diváků. Musím si nechat zkrátit nohavice u kalhot. Vezmi si deštník, ať ne zmokneš. Na zem mu spadla dvě vajíčka.

Film skončil a diváci se rozešli domů. Celá rodina se shromáždila kolem malého oslavence. Vlasy jí zbělaly a na tváři se objevily vrásky. David měl milou povahu, s každým se rychle skamarádil. Vojáci vztyčili na dobytém území vlajku. Během procházky jsme pořádně zmokli. Námořníky, kteří se vzbouřili, nechal kapitán vysadit na opuštěném ostrově. Svlékla si zablácené oblečení a zamířila do sprchy. Aby získal ruku krásné princezny, musel projít třemi těžkými zkouškami. Zpochybnil jeho výpověď.

2. test

přijet zpátky
zblednout závistí
spropitné
smazat nápis
zchudnout
zkrátit kalhoty
vztáhnout ruku

vybraná společnost
ztvrdlý chléb
posbírat rozsypané pastelky
spřádat plány
vzlétnout
stmívá se
svoz odpadu
pěvecký sbor
zchladit se limonádou
vztlaková síla

3. test

sbít poličku 
shrnout článek 
splést se 
zvýšit výkon 
sbližování s ostatními 
scedit nudle 
sčesat vlasy 
zbělet hrůzou 
sbíjet nábytek 
semlít mouku 
sejmout břímě 
seschnout žížní 
sepsat závěť 
shýbnout se 
sfouknout ze stolu 
schrupnout si po obědě 
zeslábnout hlady 
zčervenat námahou 
změklé máslo 
zesmutnět 
zvážnět u filmu 
zdomácnělé zvíře

4. test

Shnilé brambory, slavnostní shromáždění, smíchat barvy, schránka důvěry, spřátelil se s mými známými, shodil tašku ze schodů, sjízdná sjezdovka, setřít podlahu, sbalit si kufr, zblednul strachy, ztichlá třída, ztvrdlý chleba, zchudlý šlechtic, zežloutlý list, zesmutnělá princezna, zesláblý kůň, zkřehlý zimou, zkrátit kalhoty, zmínka v knize, obzor ztemněl, kocour se stočil do klubíčka, strávil prázdniny, stravitelné jídlo, sestup z věže dolů, stáhnul kalhoty, svolal poradu, svalil se dolů, sjel dolů, řeky splynuly, zestárlý král, pěvecký sbor, sběr papíru, svěsil hlavu, svézt se stopem, sežehl si vlasy, shon lidí, zkumavka, sklopené oči, sklouzl po banánu, skládání písní, zvážnělý výraz, zfilmovaná pohádka, ztloustlá modelka

 


 
Přečtěte si také