Úvod » Test a cvičení na s x z

Test a cvičení na s x z

 

1. test – doplňte s, z, vz

Nová kniha o Harry Potterovi mě _ klamala. David si ještě nestihl _balit. Je potřeba _hrabat listí. Mlha _houstla. Středověká města díky obchodu _kvétala. _kontrolujte prosím všechny vyplněné údaje a pak žádost podepište. _hořela velká část střechy. Malé děti se často _hlédnou v pohádkových postavách. Potřebuje _hubnout. Detektiv pečlivě pro _koumal všechny stopy.

Neustále si na něco _ těžuje. Obhájce _pochybnil pravdivost jeho výpovědi. David se s novými spolužáky rychle _žil. Semena ještě ne _klíčila. Měla se svou babičkou moc hezký _tah. V dospělosti často lidé _moudří. přenos zahajovacího ceremoniálu _hlédly miliony diváků. Musím si nechat _krátit nohavice u kalhot. Vezmi si deštník, ať ne _mokneš. Na zem mu _padla dvě vajíčka.

Film _končil a diváci se rozešli domů. Celá rodina se _hromáždila kolem malého oslavence. Vlasy jí _bělaly a na tváři se objevily vrásky. David měl milou povahu, s každým se rychle _kamarádil. Vojáci _tyčili na dobytém území vlajku. Během procházky jsme pořádně _mokli. Námořníky, kteří se _bouřili, nechal kapitán vysadit na opuštěném ostrově. _vlékla si zablácené oblečení a zamířila do sprchy. Aby získal ruku krásné princezny, musel projít třemi těžkými _kouškami. _pochybnil jeho výpověď.

2. test – doplňte s, z, vz

přijet _pátky
_blednout závistí
_propitné
_mazat nápis
_chudnout
_krátit kalhoty
_táhnout ruku

vybraná _polečnost
_tvrdlý chléb
po_bírat rozsypané pastelky
_přádat plány
_létnout
_tmívá se
_voz odpadu
pěvecký _bor
_chladit se limonádou
_tlaková síla

3. test – doplňte s, z

_bít poličku 
_hrnout článek 
_plést se 
_výšit výkon 
_bližování s ostatními 
_cedit nudle 
_česat vlasy 
_bělet hrůzou 
_bíjet nábytek 
_említ mouku 
_ejmout břímě 
_eschnout žížní 
_epsat závěť 
_hýbnout se 
_fouknout ze stolu 
_chrupnout si po obědě 
_eslábnout hlady 
_červenat námahou 
_měklé máslo 
_esmutnět 
_vážnět u filmu 
_domácnělé zvíře

4. test

_hnilé brambory, slavnostní _hromáždění, _míchat barvy, _chránka důvěry, _přátelil se s mými známými, _hodil tašku ze schodů, _jízdná sjezdovka, _etřít podlahu, _balit si kufr, _blednul strachy, _tichlá třída, _tvrdlý chleba, _chudlý šlechtic, _ežloutlý list, _esmutnělá princezna, _esláblý kůň, _křehlý zimou, _krátit kalhoty, _mínka v knize, obzor _temněl, kocour se _točil do klubíčka, _trávil prázdniny, _travitelné jídlo, _estup z věže dolů, _táhnul kalhoty, _volal poradu, _valil se dolů, _jel dolů, řeky _plynuly, _estárlý král, pěvecký _bor, _běr papíru, _věsil hlavu, _vézt se stopem, _ežehl si vlasy, _hon lidí, _kumavka, _klopené oči, _klouzl po banánu, _kládání písní, _vážnělý výraz, _filmovaná pohádka, _tloustlá modelka

 

 

Řešení testů >>>

Pravidla pro psaní předpon s a z >>>


 
Přečtěte si také