Úvod » Shlédnout a zhlédnout

Shlédnout a zhlédnout

 

Píše se shlédnout, nebo zhlédnout? Správné jsou obě varianty – každé slovo však znamená něco jiného.

Shlédnout vyjadřuje pohled shora dolů (buď doslova, nebo ve významu dívat se na někoho přezíravě)

Zhlédnout znamená prostě spatřit nebo zúčastnit se nějaké akce jako divák.

Zhlédnout se poté znamená najít v něčem zalíbení nebo stanovit si někoho jako svůj vzor.

Příklady:

  • Shlédli jsme z rozhledny na krajinu pod námi.
  • Mám pocit, že na mě shlíží spatra.
  • Zhlédli jsme mimořádně zajímavou výstavu.
  • Jakmile ho zhlédla, okamžitě se za ním vydala.
  • Zhlédl jsem se ve fotografování.
  • Zhlédla se v hrdince svého oblíbeného románu.

Dodatek ke tvaru „schlédnout“ 
Kromě záměn předpon ve výrazech shlédnout/zhléd­nout se občas objeví ještě podivuhodný novotvar – schlédnout. Pro jistotu tedy dodáváme, že takto zapsané slovo není pravopisně v pořádku za žádných okolností.

Příklad obvyklého spojení:

  • zhlédnout film zdarma (nikoli shlédnout film zdarma ani schlédnout film zdarma)

Pravidla pro psaní předpon s a z >>>


Procvičování:

Test na procvičení s a z>>>


Už umíš s x z? Otestuj jak umíš:

Vyjmenovaná slova >>>

Velká písmena >>>

Čárky ve větě >>>


 
Přečtěte si také